NUN'da Eğitim Yaz Okulunda Devam Etti 

Ana sınıfından ortaokula kadar öğrencileri kapsayan yaz okulumuzun ruhunu -aynı zamanda okulumuzun da değerleri olan- “sevgi, saygı, adalet, merhamet, edep, sorumluluk ve güven” duygularından hareketle oluşturduk.

“Sıfır atık, bilim ve girişimcilik temalarını merkeze alarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin tamamını Beykoz Kampüsümüzde, gerçek ortamda  “yaşam becerileri” olarak tamamladık. Öğrencilerimiz bir kurgunun ya da simülasyonun içinde değil gerçeğin ve hayatın içinde, tüm duyularıyla hissederek öğrendiler. Duymanın, görmenin, tatmanın, dokunmanın, koklamanın bir adım ötesine geçerek hissetmenin, manaya ulaşmanın, gerçeği keşfetmenin mutluluğunu yaşadılar. Bilimin, fennin, maddenin insanı nasıl ilme, ruha ve manaya götürdüğünü yaptığımız etkinliklerde gördüler, hissettiler ve adeta yaşadılar. Bilgiyi dört duvar arasında ya da bilgisayar başında değil havada, suda, toprakta, ormanda aradılar; bilgiyi arama yolunda sevgiyi, saygıyı, edebi, ahlakı, hoşgörüyü, iletişimi, işbirliğini buldular. Bilgileri duygularına kılavuzluk ederken duyguları bilgilerini ehlileştirdi.

Yaz okulumuzun ana temalarından biri her yaş grubu için “sıfır atık” olarak belirlendi. Yaptığımız bütün etkinlikler bu tema üzerine inşa edilerek öğrencilerimizin bu alanda bilgi sahibi olması ve duyarlılık kazanması sağlandı. Evimizde, okulumuzda, ofisimizde, bahçemizde atıksız yaşamın yolları ve yöntemleri deneyimlenerek bu alandaki uygulamalar davranışa dönüştürüldü. İsraf, savurganlık, duyarsızlık, hassasiyet, farkındalık, tutumluluk, planlama, zaman yönetimi gibi kavramların doğadaki ve yaşamımızdaki karşılıkları keşfedildi. Geleceği bu değerler üzerine inşa etmeleri için öğrencilerimize ufuklar açıldı.

Duyarlılığın, hassasiyetin ve becerilerin en kolay kazanıldığı dönem olan okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ana teması sıfır atık iken ortaokulunki ise bilim oldu. İlkokul öğrencilerimizin bilgi ve becerilerle yoğrulması için hazırlıklar yapıldı. Ortaokul öğrencilerimizin sahip oldukları bilgileri ve becerileri bilimsel faaliyetlere dönüştürmeleri için, özgün fikir ve yaklaşımlarla eserler ortaya koyabilmelerine olanak sağlayacak ortamlar oluşturulmaya çalışıldı.

Yaz okulumuz, moda ve popüler eğilimlerin ve eğitimlerin aksine “kadim ve fonksiyonel” bilgi ve beceriler doğrultusunda kurgulandı. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alan gelişimi, sözel ya da görsel aktarımla değil “yaparak-yaşayarak” sağlandı. Doğa Bilimleri dersi öğrencilerimizin toprak, su, hava ve bitki konusundaki bilgilerini derinleştirirken bitkilere ve hayvanlara karşı merhamet, şefkat, sevgi ve saygı duygularını pekiştirdi. Öğrencilerimiz, tabiattaki her şeyin bir dengede yaratıldığını ve bu dengeyi korumanın da insanlığın bir görevi olduğunu gördüler. Her bir öğrencimiz “doğanın korunması”, “doğal kaynakların etkili ve sürdürülebilir kullanılması” gibi küresel konuları yerinde ve örnekleriyle öğrendiler, bu alanlarda duyarlılık kazandılar. Doğal unsurlar arasındaki kusursuz işleyiş öğrencilerimizi doğal sisteme, binlerce yıldır istikrarlı bir şekilde çalışan bu sistem de onları sistemin yaradılışını düşünme sevk etti.

Öğrencilerimizin İngilizce gelişimlerini sağlamak için dersler yerine atölyeler kurguladık. Böylece öğrencilerimiz derse giriyormuş gibi değil eğlenceye ve etkinliğe gidiyormuş gibi hissettiler.  Mutfak atölyesinde makarna, pizza, salata gibi ürünler hazırlarken İngilizceyi sadece konuşmadılar adeta yaşadılar. Böylelikle hem İngilizce hâkimiyetleri hem de mutfak becerileri gelişti. Düzen, temizlik, sorumluluk, sabır, adap, zaman yönetimi, program yapma, problem çözme gibi becerileri gelişirken bol bol İngilizce pratik yapma fırsatı yakaladılar. İngilizce seramik atölyelerinde tasarım becerilerini ve hayal güçlerini zorlayarak tamamen özgün çalışmalar ortaya koydular.

Nano Bilim çalışmalarında insanlığın bilimde geldiği son noktayı örnek uygulamalarla görme fırsatı yakaladılar. Yapacakları bilimsel çalışmalar için ipuçları yakalayıp geniş bir ufka sahip oldular. Maddeden manaya çıkılan yolculukta, Dini İlimler dersleri öğrencilerimize yol ve yön gösterdi, maddede manayı görmelerini ve bulmalarını

Ağaçları tanımaktan spor faaliyetlerine, sertifikalı ilk yardım uygulamalarından ilmihal okumalarına kadar geniş bir yelpazede öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve mesleki gelişimlerini önemseyen yaz okulumuzun son gününde, fotoğrafçılık dersini alan ortaokul öğrencilerimizin çektiği fotoğrafları, programı bitirme ve ilk yardım sertifikaları ile birlikte onlara hediye ettik. Ayrıca öğrencilerimiz, programımızın son gününde yaz okulumuzu değerlendirdikleri bir sunum gerçekleştirdiler. Bu sunumlar öğretmenlerimiz tarafınsan değerlendirilerek geri bildirimler sağlandı.